01.06.2023

Feniks Pellets recommended by Ekogren boiler producer!

PRODUKTY NA PELLET FIRMY ECO GREN: EG PELLET MINI

Manufacturer known for its high-quality boilers recommends our pellets.!

Wiodącą działalnością powstałej w 1990 roku firmy jest produkcja kotłów C.O., które spełniają kryteria standardu energetyczno-ekologicznego, jakie są stawiane urządzeniom grzewczym małej mocy na paliwa stałe. Produkty posiadają Świadectwo Badania na “Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego” wydane przez ICHPW w Zabrzu. Zakład produkuje kotły węglowe EKO-GREŃ I i II generacji oraz kotły na biomasy, np. pellet.

EKOGREŃ boilers are modern, safe, easy to use, eco-friendly and energy-saving products. They are well known for their high efficiency, modern design and very good quality. All EG boilers’ structure is based on a round exchanger with a vertical arrangement of flame tubes. 

EKOGREŃ REFERENCE FOR FENIKS PELLETS

MORE ON THE WEBSITE:

https://ekogren.pl/kategoria/2/kotly-pelletowe