18.05.2024

Najnowsze badanie jakości naszego pelletu

Przedstawiamy Państwu najnowsze badanie jakości naszego pelletu. Są to wyniki analizy próbki pelletów drzewnych o średnicy 6 mm, wykonanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Opis Próbki

Próbka pelletów drzewnych została opisana przez zleceniodawcę jako pelety wykonane z poprodukcyjnych, niezanieczyszczonych chemicznie trocin. Tego rodzaju materiał jest szczególnie istotny z punktu widzenia ekologii, ponieważ zapewnia czystość spalania oraz minimalizację emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Numer próbki

Badana próbka została oznaczona numerem 18.04.24-PW-POLITRADE-A1-6mm. Numer ten pozwala na jednoznaczną identyfikację próbki w rejestrze laboratoryjnym, co jest kluczowe dla zachowania procedur analitycznych i raportowania wyników.

Procedura Pobrania i Dostarczenia

Pobranie próbek zostało przeprowadzone przez zleceniodawcę, co gwarantuje, że próbka jest reprezentatywna dla partii pelletów produkowanej w określonym czasie i miejscu. Następnie próbki te zostały dostarczone do laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Data dostarczenia próbki to 22 kwietnia 2024 roku. Dokładne datowanie jest ważne dla zachowania ciągłości badań oraz ewentualnych przyszłych odniesień.

Analiza laboratorium

Laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego przeprowadza szereg analiz, mających na celu ocenę jakości pelletów drzewnych. W badaniach tych analizowane są między innymi:

  1. Zawartość wilgoci – istotna dla efektywności spalania.
  2. Zawartość popiołu – wpływa na emisje i czystość pieców.
  3. Wartość opałowa – kluczowa dla oceny energetycznej.
  4. Obecność zanieczyszczeń chemicznych – zapewnia zgodność z normami ekologicznymi.

Znaczenie badań

Przeprowadzenie szczegółowej analizy próbki pelletów drzewnych jest niezbędne dla oceny ich jakości oraz zgodności z normami. Wyniki badań mogą być użyte przez producentów do udoskonalenia procesu produkcji oraz przez konsumentów do wyboru najlepszych produktów dostępnych na rynku.

Podsumowanie

Analiza próbki peletów drzewnych o numerze 18.04.24-PW-POLITRADE-A1-6mm, dostarczonej do laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, jest krokiem ku zapewnieniu wysokiej jakości paliwa odnawialnego. Dzięki badaniom takim jak to, możliwe jest dalsze promowanie i rozwijanie zrównoważonych źródeł energii, które są kluczowe dla przyszłości naszej planety.

Kliknij aby zobaczyć certyfikat z badań