19.03.2024

Gwarancja Jakości: System Certyfikacji EN plus® dla Pelletu Drzewnego

Feniks Pellet Premium nr certyfikatu ENplus

Pellet drzewny, jako ekologiczne i efektywne paliwo, zyskuje coraz większą popularność wśród użytkowników domowych i przemysłowych. Jednakże, aby zapewnić konsumentom pewność co do jakości i pochodzenia pelletu, istnieje potrzeba transparentnego i niezależnego systemu certyfikacji. W tym kontekście, EN plus® wyróżnia się jako wiodący na świecie system, który nie tylko gwarantuje jakość, ale także zwalcza oszustwa w całym łańcuchu dostaw.

Certyfikacja Strony Trzeciej: Gwarancja Bezstronności

EN plus® działa jako system certyfikacji strony trzeciej, co oznacza, że certyfikacja i zgodność są oceniane przez akredytowane organizacje. Niezależność tego procesu jest kluczowa, a wszelkie zmiany i aktualizacje są wprowadzane w sposób całkowicie niezależny. Głównym celem jest zapewnienie, że jakość pelletu jest jedynym priorytetem.

Jednostki Certyfikujące: Gwarancja Profesjonalizmu

Jednostki Certyfikujące w ramach systemu EN plus® są niezależnymi organizacjami odpowiedzialnymi za cały proces certyfikacji. Od inspekcji sprzętu po testy produkcji i pakowania pelletu, ich działania są kluczowe dla zapewnienia zgodności z wymaganiami EN plus®. Te jednostki są akredytowane zgodnie z normą ISO/IEC 17065 i zatwierdzone przez Międzynarodowe Kierownictwo EN plus®.

Organy Testujące: Gwarancja Precyzji

Jednostki badawcze, również akredytowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025, przeprowadzają standardowe testy laboratoryjne na próbkach pelletu. Wyniki tych testów są następnie przekazywane Jednostkom Certyfikującym, stanowiąc istotne kryterium udanej certyfikacji.

Zakres Certyfikacji EN plus®

EN plus® stał się światowym synonimem jakości w branży pelletu drzewnego. Jego system certyfikacji obejmuje cały łańcuch dostaw – od wczesnych etapów produkcji po dostawę. Wszyscy uczestnicy otrzymują szczegółowe wytyczne, skuteczne procedury monitorowania i dedykowane szkolenia, aby utrzymać wysoki poziom jakości.

Specyfikacje Techniczne Pelletu EN plus®

Pellety EN plus® podlegają rygorystycznym testom, obejmującym długość, średnicę, wytrzymałość mechaniczną, zawartość cząstek stałych, gęstość nasypową, zawartość tłuszczu i wilgoci, wartość opałową oraz procentową zawartość dodatków. Wszystko to ma na celu zapewnienie optymalnego i bezproblemowego działania urządzeń zasilanych pelletami EN plus®.

Norma a Certyfikat

Warto zauważyć różnicę między normą a certyfikatem. Norma określa wymagania, specyfikacje lub cechy produktu, procesu lub usługi, podczas gdy certyfikat jest dowodem zgodności z tymi wymaganiami. EN plus® opiera się głównie na normie ISO 17225, jednak w niektórych specyficznych aspektach idzie jeszcze dalej.

Zasadniczo system certyfikacji EN plus® ułatwia konsumentom sprawdzenie zgodności produktu z normą ISO poprzez systematyczną weryfikację. Przejrzystość, niezależność i zwalczanie oszustw są kluczowe, aby certyfikat EN plus® zawsze był gwarantem wysokiej jakości pelletu drzewnego.